Skapande skola

Vi tror på barnens förmåga att ta till sig, medverka i och uttrycka sig under en kreativ process.

Operaworkshop

Fördjupning för elever i årskurs sex och uppåt där de kan arbeta integrerat med de olika uttrycksformer som tillsammans utgör konstformen opera, nämligen; musik, sång, dramatik, scenografi, kostym, mask och ljus. Genom arbetet får eleverna inblick i hur de olika uttrycksformerna samverkar. Operagruppen utgår från Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta för kunna göra delar av workshopen på scenen.

Föreställningen

Baserat på en välkänd klassisk berättelse väcker operan Hans & Greta frågor såsom:

  • Vad händer i en relation mellan två barn/ungdomar när de utsätts för ett hot/blir ensamma i skogen?
  • Vad skulle kunna ses som en parallell situation till skogsscenen?
  • Är det OK att visa rädsla för sitt syskon/kompis?
  • Hierarkier – vem är starkast?
  • Attityder – spela roll?
Kort trailer för föreställningen
Hela föreställningen